Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία Ν.4036/2012 (Α’ 8), από 26 Νοεμβρίου 2015 η αγορά φυτοφαρμάκων για επαγγελματική χρήση θα επιτρέπεται μόνο σε όσους διαθέτουν ειδικό πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι αγρότες χωρίς πιστοποιητικό δεν θα μπορούν να προμηθεύονται φυτοφάρμακα για τις καλλιέργειες τους, ή θα πρέπει οι ψεκασμοί να γίνονται με την επίβλεψη άλλου πιστοποιημένου ατόμου.

Για το λόγο αυτό όλοι οι αγρότες, παραγωγοί, ραντιστές και μεταπωλητές φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα πρέπει απαραίτητα να αποκτήσουν το παραπάνω πιστοποιητικό, συμμετέχοντας στην διαδικασία των ειδικών εξετάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Με νέα εγκύκλιο (14/8/15) έχει οριστεί το κόστος του παραβόλου της εξέτασης υπέρ του Υπουργείου ως εξής:

Α’ περίοδος: Μέχρι την 26/11/15 – 25€

Β’ περίοδος: Από 27/11/15 και μετά – 50 €

Το πιστοποιητικό έχει διάρκεια 5 χρόνια και αφορά τα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Το ΚΔΒΜ ΕΥΡΩΝΕΤ  

  • Έχει πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ως εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο για την προετοιμασία και τις εξετάσεις απόκτησης του πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης Φυτοφαρμάκων.
  • Είναι το πρώτο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης που κατάλαβε τη δυσκολία μετακίνησης των αγροτών εποχές θερισμού ή σποράς και με δικό της μεταφερόμενο σύγχρονο εργαστήριο υπολογιστών και εξειδικευμένο προσωπικό κάνει εξετάσεις στις έδρες των συνεταιρισμών.

Αν και η εκπαίδευση είναι προαιρετική, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος μεικτής μάθησης (μαθήματα με φυσική παρουσία και μέσω ίντερνετ). Κατά περίπτωση το συνολικό κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ περίοδος

Β’ περίοδος

Αξία παραβόλου (για Υπουργείο)

25 €

50 €
Εξέταστρα εκπαιδευτικού κέντρου και εκπαιδευτικό υλικό 25 €

25 €

Σύνολο 50 €

75 €

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις σήμερα για να εκμεταλλευτείτε το χαμηλό κόστος παραβόλου του υπουργείου Α’ περιόδου (25€).

Διαδικασία κατάρτισης

Το ΚΔΒΜ ΕΥΡΩΝΕΤ  είναι Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1, καθώς και πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης και Εξετάσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι στελεχωμένο με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και με το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων αποκτάται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις, στα ειδικά για το σκοπό αυτό εξεταστικά κέντρα όπως είναι Το ΚΔΒΜ ΕΥΡΩΝΕΤ. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει e-παράβολο υπερ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει σωστά σε 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από τις σαράντα (40) που θα εμφανιστούν μέσα σε ορισμένο χρόνο (90′). Τα αποτελέσματα γίνονται αμέσως γνωστά και η έκδοση των πιστοποιητικών όπως και η έκδοση των e-παραβόλων είναι ευθυνη του κέντρου.

Για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΚΔΒΜ ΕΥΡΩΝΕΤ στα τηλέφωνα 2731089230 , 6981777900.

πιστοποίηση φυτοφαρμάκων