Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων

15-6-2020 Φυτοφάρμακα

Ανανέωση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Σύμφωνα με το υπ΄ αρ. πρωτ. 2139/55846/19-2-2020 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ισχύς του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
είναι πέντε (5) έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία επιτυχούς χορήγησης του. Το αργότερο έξι μήνες πριν την λήξη της ισχύος του ο ενδιαφερόμενος δύναται να επανεξετασθεί προκειμένου να ανανεώσει την ισχύ του για
επιπλέον πέντε (5) έτη, δεδομένου ότι η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση, περιορίζεται σε όσους διαθέτουν σε ισχύ το εν λόγω πιστοποιητικό.
Το Κέντρο μας εγγυάται εγγράφως 100% επιτυχία σε όλους τους εξεταζόμενους.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία Ν.4036/2012 (Α’ 8), από 26 Νοεμβρίου 2015 η αγορά φυτοφαρμάκων για επαγγελματική χρήση θα επιτρέπεται μόνο σε όσους διαθέτουν ειδικό πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι αγρότες χωρίς πιστοποιητικό δεν θα μπορούν να προμηθεύονται φυτοφάρμακα για τις καλλιέργειες τους, ή θα πρέπει οι ψεκασμοί να γίνονται με την επίβλεψη άλλου πιστοποιημένου ατόμου.

Για το λόγο αυτό όλοι οι αγρότες, παραγωγοί, ραντιστές και μεταπωλητές φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα πρέπει απαραίτητα να αποκτήσουν το παραπάνω πιστοποιητικό, συμμετέχοντας στην διαδικασία των ειδικών εξετάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το πιστοποιητικό έχει διάρκεια 5 χρόνια και αφορά τα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Το ΚΔΒΜ ΕΥΡΩΝΕΤ  

  • Έχει πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ως εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο για την προετοιμασία και τις εξετάσεις απόκτησης του πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης Φυτοφαρμάκων.
  • Είναι το πρώτο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης που κατάλαβε τη δυσκολία μετακίνησης των αγροτών εποχές θερισμού ή σποράς και με δικό της μεταφερόμενο σύγχρονο εργαστήριο υπολογιστών και εξειδικευμένο προσωπικό κάνει εξετάσεις στις έδρες των συνεταιρισμών.

 

Διαδικασία κατάρτισης

Το ΚΔΒΜ ΕΥΡΩΝΕΤ  είναι Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1, καθώς και πιστοποιημένος Φορέας Κατάρτισης και Εξετάσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι στελεχωμένο με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και με το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων αποκτάται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις, στα ειδικά για το σκοπό αυτό εξεταστικά κέντρα όπως είναι Το ΚΔΒΜ ΕΥΡΩΝΕΤ. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει e-παράβολο υπερ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει σωστά σε 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής από τις σαράντα (40) που θα εμφανιστούν μέσα σε ορισμένο χρόνο (90′). Τα αποτελέσματα γίνονται αμέσως γνωστά και η έκδοση των πιστοποιητικών όπως και η έκδοση των e-παραβόλων είναι ευθυνη του κέντρου.

Για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΚΔΒΜ ΕΥΡΩΝΕΤ στα τηλέφωνα 2731089230 , 6981777900.