Πτυχίο εξ αποστάσεως στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το πτυχίο εξ αποστάσεως στη Διοίκηση Επιχειρήσεων περιλαμβάνει ένα βασικό σύνολο απαιτούμενων μαθημάτων σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με τις μελέτες επιχειρήσεων, σε εξειδικευμένους επιχειρηματικούς τομείς και γενικά μαθήματα. Το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί από ακαδημαϊκούς σε συνεργασία με επαγγελματίες του κλάδο. Το πρόγραμμα προσφέρεται online και επιτρέπει στους πτυχιούχους να σπουδάσουν σε δικό τους ρυθμό και να προωθήσουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους.

Έτσι, το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα υψηλό επίπεδο γνώσης από μια ευρεία βάση των επιχειρηματικών ιδεών για τη δημιουργία λύσεων σε σύγχρονα προβλήματα των επιχειρήσεων. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ενσωμάτωση της διαχείρισης, του μάρκετινγκ, της λογιστικής, Οικονομίας και Οικονομικών.

ΠΡΟΠΤΥΧ ΔΙΟΚ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μαθητές θα έχουν αναπτύξει την κατανόηση των επιχειρηματικών λειτουργιών των οργανισμών, το πολιτικό, νομικό και κανονιστικό περιβάλλον στην παγκόσμια προοπτική του, θα έχουν αναπτύξει κριτική και αναλυτικές ικανότητες σκέψης, ενώ είναι σε θέση να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία.

21-2-2017 ΠΤΥΧΙΟ ΔΙΟΙΚ ΕΠΙΧ FB