Επικοινωνία

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΕΥΡΩΝΕΤ

Παναγιώτης Κρομμύδας – Περικλής Σταυράκος
Πεζόδρομος Κλεομβρότου & Χαμαρέτου 117
Τηλ: 2731089230 , 6981777900
Email: euronet.sparti@gmail.com