Διδακτορικά προγράμματα (PHD) από το Πανεπιστήμιο Frederick

Η καθιέρωση των διδακτορικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Frederick, οι οποίες αποτελούν διεθνώς την ανώτερη μορφή ακαδημαϊκής κατάρτισης, αποτελεί απόδειξη της συνεχούς και σταθερής προσήλωσης του Πανεπιστημίου Frederick στην προοπτική της ανάπτυξης της επιστήμης, των τεχνών, της έρευνας και της κοινωνικής προσφοράς του, αλλά και της συνεχούς και σταθερής ανέλιξις του ως ακαδημαϊκό ίδρυμα.

Τα προγράμματα διαρκούν τρία έτη (3) με έναρξη το Σεπτέμβριο του 2019. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι υποψήφιοι διδάκτορες θα μπορούν επίσης να μετέχουν τόσο στο εκπαιδευτικό έργο του Πανεπιστημίου, όσο και σε ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται σε αυτό.

Σε κάθε διδακτορικό φοιτητή ανατίθεται Επιβλέπων Καθηγητής με ερευνητική δραστηριότητα και εμπειρία στην περιοχή που ο διδακτορικός φοιτητής αποφασίσει να εκπονήσει την έρευνά του. Ο Επιβλέπων Καθηγητής στηρίζει, βοηθά και καθοδηγεί το φοιτητή σε όλες τις σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες.

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στις παρακάτω ερευνητικές περιοχές:

1.Σχολή Επιστημών Αγωγής:

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Διδακτορικό πρόγραμμα στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων

2.Πολυτεχνική Σχολή:

polytexniki sxoli

Διδακτορικό πρόγραμμα στην Πληροφορική

3.Σχολή Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων:

ΝΟΜΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διδακτορικό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διδακτορικό πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική

4.Σχολή Επιστημών Υγείας:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διδακτορικό πρόγραμμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας