Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Ο όμιλος εκπαίδευσης και πιστοποίησης Ευρωπρόοδος  σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας, διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προετοιμασία των Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να πιστοποιηθούν στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την ένταξή τους στους Πίνακες Εκπαιδευτών Ενηλίκων.  Το πρόγραμμα απευθύνεται,  σε   φοιτητές -σπουδαστές που θέλουν να σχοληθούν με την εκπαιδεύση ,σε Εκπαιδευτές Σχολών Γονέων  σε εκπαιδευές ΚΔΒΜ,καθώς και  σε όλους τους Εκπαιδευτές που επιθυμούν να βελτιώσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, καθώς καλύπτει τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και υλοποιείται εξ ολοκλήρου μέσω βιωματικών και διαδραστικών μεθόδων

 • Συνολική διάρκεια:160 διδακτικές ώρες, το οποίο αντικαθιστά το προαπαιτούμενο των 150 διδακτικών ωρών
 • Χώρος διεξαγωγής:
  • Δια ζώσης: Στις εγκαταστάσεις της Ευρωπροόδου, Ακαδημίας 98-100, Πλ. Κάνιγγος
  • Eξ αποστάσεως: στο πιστοποιημένο Κ.Δ.Β.Μ. ΕΥΡΩΝΕΤ, Σπάρτη
 • Ημερομηνία Έναρξης :15/5/2017
 • Κόστος : 300

2-5-2017 ΕΚΠ ΕΚΠ ΕΝΗΛ

Η μεθοδολογία της εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της »μικτής μάθησης», έχει συνολική διάρκεια 160 διδακτικές ώρες, το οποίο αντικαθιστά το προαπαιτούμενο των 150 διδακτικών ωρών, που κατανέμονται ως εξής:

 • 134 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση
 • 16 ώρες σύγχρονης  on-line τηλεκπαίδευσης και
 • 10 ώρες δια ζώσης εκπαίδευσης

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα το επαγγελματικό περίγραμμα: «Εκπαιδευτής ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» και καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:

 • Αλληλογνωριμία
 • Παρουσίαση στόχων προγράμματος
 • Διαμόρφωση εκπαιδευτικού συμβολαίου
 • Ομάδα εκπαιδευόμενων – Ομάδες στόχοι
 • Θεωρίες μάθησης ενηλίκων
 • Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική πολιτική
 • Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων
 • Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης
 • Αρχές μάθησης ενηλίκων
 • Ρόλος εκπαιδευτή
 • Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης
 • Δυναμική της Ομάδας (διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα και επικοινωνία στην ομάδα)
 • Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου
 • Αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας
 • Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας
 • Αξιολόγηση διδακτικού έργου (μοντέλα, τύποι και τεχνικές)
 • Πρακτική άσκηση στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων (εργασία σε ομάδες, παιγνίδι ρόλων, μελέτη περίπτωσης, εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, κ.ά.)
 • Αυτό-αξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη
 • Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας
 • Εργαστήριο σχεδιασμού και παρουσίασης εικοσάλεπτων μικροδιδασκαλιών από όλους τους εκπαιδευόμενους (στα πρότυπα των εξετάσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με σχολιασμό, βελτίωση υποψηφίων και συμβουλευτική υποστήριξη (ανατροφοδότηση).

Καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν σε βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές με σκοπό την ενεργητική συμμετοχή τους, την αξιοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών τους, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν:

  • Ομαδικές εργασίες
  • Ατομικές δραστηριότητες
  • Παιγνίδια ρόλων
  • Μελέτες Περίπτωσης
  • Χιονοστιβάδα / Καταιγισμό ιδεών κ.ά.