Πτυχίο εξ αποστάσεως στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πτυχίο εξ αποστάσεως στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το πτυχίο εξ αποστάσεως στη Διοίκηση Επιχειρήσεων περιλαμβάνει ένα βασικό σύνολο απαιτούμενων μαθημάτων σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με τις μελέτες επιχειρήσεων, σε εξειδικευμένους επιχειρηματικούς τομείς και γενικά μαθήματα. Περισσότερα