Διδακτορικά προγράμματα (PHD) από το Πανεπιστήμιο Frederick

Διδακτορικά προγράμματα (PHD) από το Πανεπιστήμιο Frederick

Η καθιέρωση των διδακτορικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Frederick, οι οποίες αποτελούν διεθνώς την ανώτερη μορφή ακαδημαϊκής κατάρτισης, αποτελεί απόδειξη της συνεχούς και σταθερής προσήλωσης του Πανεπιστημίου Frederick στην προοπτική της ανάπτυξης της επιστήμης, των τεχνών, της έρευνας και της κοινωνικής προσφοράς του, αλλά και της συνεχούς και σταθερής ανέλιξις του ως ακαδημαϊκό ίδρυμα.
Περισσότερα