Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος για την εγκυρότητα του Πιστοποιητικού μου;

Όλα τα πιστοποιητικά εκδίδονται από το Cambridge και αποστέλλονται στο κέντρο εντός λίγων ημερών από την αξιολόγηση. Τα πιστοποιητικά φέρουν διπλά λογότυπα του Cambridge International Examinations και της Vellum, φέρουν επίσης το μοναδικό υδατογράφημα-έμβλημα του Πανεπιστημίου του Cambridge. Επιπλέον, οι κάτοχοι όλων των επικυρωμένων πιστοποιητικών είναι σε θέση να ελέγχουν την εγκυρότητα των πιστοποιητικών τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Vellum . Η δυνατότητα αυτή παρέχεται επίσης και στους εργοδότες και τη δημόσια διοίκηση.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των International Diploma in IT Skills Standard και των International Diploma in IT skills Proficiency;

Το International Diploma in IT skills Proficiency επικυρώνει την ικανότητα ενός υποψηφίου σε μια σειρά από περίπλοκες εργασίες ενώ το πρόγραμμα εργασίας του είναι πιο απαιτητικό, και χρειάζεται ένα υψηλότερο επίπεδο γνώσης. Συγκριτικά, το International Diploma in IT Skills Standard πιστοποιεί την ικανότητα του υποψηφίου στο βασικό επίπεδο των δεξιοτήτων Πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ – ΙΤ skills).

Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικών γνώσης υπολογιστών

Τέλος η ταλαιπωρία και τα έξοδα για την ανανέωση των πιστοποιητικών γνώσης υπολογιστών

με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι το θέμα της τριετούς λήξης των πιστοποιητικών έληξε οριστικά με την υπογραφή των συναρμόδιων υπουργών.

Οριστικό τέλος στην 3ετη λήξη των πιστοποιητικών με την έκδοση του ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε την 1 Αυγούστου 2014 η νέα ΚΥΑ (ΦΕΚ 2123 Τεύχος Β – 1/8/2014) με την οποία δίνεται οριστικό τέλος στην αγωνία χιλιάδων κατόχων πιστοποιητικών πληροφορικής και παράλληλα οριστικό τέλος στην εκμετάλλευση των ανυποψίαστων κατόχων.

Εμείς είμαστε συνεπείς σ’ αυτά που λέμε ή τουλάχιστον προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς.

Τα πιστοποιητικά του Cambridge και της Vellum δεν λήγουν ποτέ, τελεία και παύλα.

Οι φορείς που επιθυμούν τους κατόχους των πιστοποιητικών τους «συνδρομητές» ας κάνουν ότι θέλουν, έχουν το απεριόριστο και θεσμοθετημένο δικαίωμα. Όσες φορές και αν προσπαθήσουν να επιβάλλουν τη δική τους «επιχειρηματική» άποψη ως νόμο του κράτους, θα βρίσκουν πάντα μπροστά τους ΕΜΑΣ και ΕΣΑΣ που πιστεύουμε ότι ο μαθητής μας και κάτοχος των πιστοποιητικών μας δεν είναι «πελάτης προς εκμετάλλευση» ούτε η παροχή εκπαίδευσης και πιστοποίησης είναι «αναλώσιμο εμπόρευμα».