Προχωρημένο Επίπεδο Γνώσης Υπολογιστών

Προχωρημένο Επίπεδο Γνώσης Υπολογιστών – IT Skills Proficiency level

Πιστοποιεί τις προηγμένες επιπέδου δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών.

Η ορολογία Proficiency είναι συνώνυμη με την προηγμένη εκπαίδευση για όλα τα προσόντα και τα προγράμματα που έχουν επικυρωθεί από το Cambridge International Examinations.

To International Diploma in IT Skills Proficiency Level αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για το βιογραφικό του κάθε ατόμου, ως ένα σημείο διαφοροποίησης για την προηγμένη εκπαίδευση σε σύγκριση με τους κατόχους άλλων πιστοποιήσεων στο βασικό επίπεδο.

Το International Diploma in IT Skills Proficiency ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και ισχύει για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της γνώσης των IT Skills.

IT Skills Proficiency level

Ενότητες

  • Υπηρεσίες διαδικτύου και συγγραφή ιστοσελίδας

  • Επεξεργασία κειμένου

  • Υπολογιστικά φύλλα

  • Παρουσιάσεις

  • Βάσεις δεδομένων


Γιατί να επιλέξω το International Diploma in IT Skills Proficiency Level;

  • Είναι προνόμιο να έχω ένα Cambridge Validated Award στο βιογραφικό μου και το International Diploma in IT Skills Proficiency μου προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας
  • Υποστηρίζει ένθερμα το βιογραφικό μου στις ενδεχόμενες σπουδές μου στο εξωτερικό.
  • Είμαι ο κάτοχος της πιστοποίησης δεξιοτήτων πληροφορικής στο επίπεδο Standard και θα ήθελα να προχωρήσω σε προχωρημένο επίπεδο.
  • Το πιστοποιητικό μου δεν έχει ημερομηνία λήξης και είναι αποδεκτό σε όλο τον κόσμο.
  • Θα γίνω αποτελεσματικότερος στις πιο απαιτητικές εργασίες που είναι σχετικές με έργα.