Αναγνωρισμένες σπουδές εξ αποστάσεως Πανεπιστήμιο Frederick

Αναγνωρισμένες σπουδές εξ’ αποστάσεως Πανεπιστήμιο Frederick
3-6-2020 ΑΠΕΛΑ
Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένα από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου με περισσότερους από 3,500 φοιτητές. Μετά από μια πολύχρονη πορεία 40 ετών στον χώρο της εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο Frederick έγινε ένα από τα τρία ιδρύματα που εγκρίθηκαν ως πανεπιστήμια από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2007.

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο από όλα τα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια που λειτουργεί σε δύο πόλεις της Κύπρου (Λευκωσία και Λεμεσό), σε υπερσύχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.

frederick1

Αποστολή του Πανεπιστημίου Frederick είναι η παροχή ευκαιριών μάθησης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και η γενικότερη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Η εκπαίδευση που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Frederick είναι υψηλού ποιοτικού επιπέδου και οδηγεί σε αναγνωρισμένα προσόντα, που εξασφαλίζουν στους αποφοίτους του επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, κινητικότητα και ανταγωνιστικότητα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Ένας από τους βασικούς στόχους του Πανεπιστημίου Frederick είναι να προσφέρει σύγχρονα και καινοτόμα προγράμματα σπουδών τα οποία να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας γενικότερα. Στο πανεπιστήμιο λειτουργούν 6 Σχολές και 15 Τμήματα καλύπτοντας τους τομείς της Μηχανικής και των Εφαρμοσμένων Επιστημών, των Οικονομικών και της Διοίκησης, των Εφαρμοσμένων Τεχνών και της Αρχιτεκτονικής, των Επιστημών της Αγωγής, της Υγείας, και των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, παρέχοντας έτσι ένα μεγάλο εύρος επιλογών στους σπουδαστές. Συγκεκριμένα, στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν 17 προγράμματα σπουδών πτυχιακού επιπέδου (Bachelor), 1 συνδυασμένο πρόγραμμα (5 έτη Δίπλωμα – 4 έτη Πτυχίο), 4 μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Master και 1 μεταπτυχιακό πρόγραμμα διδακτορικού επιπέδου..

frederick2

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου είναι πλήρως αναγνωρισμένα από την Κυπριακή Δημοκρατία (Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών-ΚΥΣΑΤΣ) και από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόφοιτοι του τυγχάνουν και της ανάλογης επαγγελματικής κατοχύρωσης αφού για τεχνικά επαγγέλματα εγγράφονται στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (EΤΕΚ). Αντίστοιχες εγκρίσεις υπάρχουν και για τα άλλα προγράμματα σπουδών που συνδέονται με επαγγελματικά σώματα.

Το Πανεπιστήμιο Frederick, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης και αφού έτυχε ενδελεχούς αξιολόγησης, αναγνωρίστηκε από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας, ως Ομοταγές Ίδρυμα προς τα ελληνικά ΑΕΙ. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Frederick στην προσπάθειά του για καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φοιτητών στην Ελλάδα, εγκαινίασε φέτος Γραφείο Εξυπηρέτησης στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου, 5ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας: 210 3311288). Το Γραφείο Εξυπηρέτησης λειτουργεί καθημερινά (Δευτέρα- Παρασκευή) από τις 09:00 μέχρι τις 18:00.

Η καταξίωση του Πανεπιστημίου Frederick στην Κύπρο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή είναι δεδομένη καθώς έχει λάβει πολλές αναγνωρίσεις και βραβεία στους τομείς της έρευνας και των τεχνών.

Με το υψηλών προδιαγραφών ακαδημαϊκό προσωπικό που διαθέτει και τις διοικητικές υπηρεσίες που στηρίζουν τους φοιτητές, στο Πανεπιστήμιο Frederick οι φοιτητές απολαμβάνουν την φοιτητική εμπειρία εφάμιλλη άλλων Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και αποφοιτούν με τα κατάλληλα εφόδια για μια επιτυχημένη πορεία.

frederick3

Η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει μοναδικά πλεονεκτήματα στους φοιτητές από την Ελλάδα όπως την κοινή γλώσσα και κουλτούρα αλλά και τη μικρή απόσταση από την Ελλάδα. Σημαντικό είναι επίσης ότι ένας αριθμός προγραμμάτων διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών είναι η Αγγλική και διαπιστώνεται ότι φοιτητές έχουν ελλείψεις ή αδυναμίες στη γλώσσα, το Πανεπιστήμιο, πέραν των άλλων διευκολύνσεων και μέτρων που λαμβάνει για να βοηθήσει τους φοιτητές, παρέχει και τη δυνατότητα, μέχρι τα πρώτα δύο χρόνια φοίτησης, ατομικής ή ομαδικής επεξήγησης θεμάτων στην Ελληνική γλώσσα, εκτός ωρολογίου προγράμματος, για καλύτερη και άμεση εμπέδωση της διδακτέας ύλης.

  frederick6

Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Πανεπιστημίου Frederick στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια είναι η Universal Certification Solutions – UNICERT